Privacy

Privacyverklaring

In deze privacyverklaring leg ik je uit welke persoonsgegevens ik verzamel en gebruik en met welk doel. Ik raad je aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Bijgewerkt op:  1 mei 2018

Privacybeleid www.hetwellnesshuis.nl

Via mijn website bied ik allerlei diensten aan. Daarbij verwerk ik privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd.

Ik vindt het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens.
Persoonsgegevens worden door mij dan ook zorgvuldig verwerkt via een beveiligde verbinding. (zie ook het slotje bij de url)
Daarbij houdt ik mij aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat ik:

 • duidelijk vermelden voor welke doeleinden ik persoonsgegevens verwerk. Dat doe ik via deze privacyverklaring;

 • het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

 • jouw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij wij daar wettelijk toe verplicht zijn;

 • wanneer ik jou gegevens deel, (enkel bij wettelijke noodzaak) afspraken maken met derde partijen om er o.a. voor  te zorgen deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;

 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van mij persoonsgegevens verwerken;

 • jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Als je naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met mij wil opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens.

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruik van onze website laat je bepaalde gegevens bij mij achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn.
Wij verwerken niet altijd alle onderstaande gegevens. Dat is namelijk afhankelijk van welke diensten en functionaliteiten op onze websites jij kiest te gebruiken.

Persoonsgegevens

Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die je op mijn website gebruikt, kan ik de volgende persoonsgegevens van jou verwerken:

 • naam

 • e-mail

 • telefoonnummer

 • Waarover en hoe u contact wilt ontvangen

 • Overige door u aan ons toevertrouwde informatie via het bericht dat u aan ons verzend.

Doeleinden

Ik verwerk bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van welke diensten of functionaliteiten jij gebruikt):

Om met jou te communiceren door middel van e-mail, telefoon, WhatsApp en andere persoonlijke communicatiemiddelen.

Verstrekking aan derden

Jouw gegevens worden niet doorgeven aan derde partijen, tenzij wij daar wettelijk toe verplicht zijn;

Profilering en cookies

Wij koppelen geen cookies aan uw persoonsgegevens.

Beveiligen en bewaren

Ik neem passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken. Zo zorg ik dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Ik bewaar de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat ik de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door jouw gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Ik kan namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, voor meer informatie over de manier waarop zij met jouw gegevens omgaan.

Minderjarigen

Als je 16 jaar of jonger bent, dan mag je uitsluitend onder toezicht van jouw ouders of wettelijke vertegenwoordigers persoonsgegevens doorgeven via mijn website.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Ik kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op mijn website worden gepubliceerd. Jouw gegevens gebruik ik nooit zonder toestemming voor andere doeleinden.

Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk help ik je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mocht je er desondanks toch niet samen met mij uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Inwerkingtreding

Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 1 mei 2018.


┬ę 2020 All rights Reserved. Design by studiobrandon┬«